Nyheter

Nyheter

Om Lade skoles musikkorps

Lade Skoles Musikkorps har siden stiftelsen i 1954 gitt hundrevis av barn og unge en meningsfull og utviklende fritidsaktivitet - til stor glede for lokalmiljøet på Lade som har kunnet oppleve de unge musikantene skape stemning i bydelen.Vi har hovedkorps, juniorer og aspiranter, dusk og drill. Instrument-opplæring og drill fra 3. klasse og dusk fra 1. klasse. Vi spiller marsjer til 17. mai, og har et stort repertoar av annen musikk. Alle som skal spille et instrument må søke opptak ved Trondheim Musikk- og kulturskole. Vi er behjelpelig med dette. Individuell undervisning én gang i uka med lærer fra TKMK, og felles øving hver tirsdag.

Semesterplan høst-2009

Viktig InformasjonOpprettet av Dag Økland 24 aug., 2009 00:43:16
Semesterplanen er sendt ut til alle på e-post og lagt på www.ladeskolekorps.no/documents/Semesterplan.pdf.

  • Kommentarer(0)//www.ladeskolekorps.no/#post35