Nyheter

Nyheter

Om Lade skoles musikkorps

Lade Skoles Musikkorps har siden stiftelsen i 1954 gitt hundrevis av barn og unge en meningsfull og utviklende fritidsaktivitet - til stor glede for lokalmiljøet på Lade som har kunnet oppleve de unge musikantene skape stemning i bydelen.Vi har hovedkorps, juniorer og aspiranter, dusk og drill. Instrument-opplæring og drill fra 3. klasse og dusk fra 1. klasse. Vi spiller marsjer til 17. mai, og har et stort repertoar av annen musikk. Alle som skal spille et instrument må søke opptak ved Trondheim Musikk- og kulturskole. Vi er behjelpelig med dette. Individuell undervisning én gang i uka med lærer fra TKMK, og felles øving hver tirsdag.

Årsmøte tirsdag 27.10.2009

Viktig InformasjonOpprettet av Dag Økland 23 okt., 2009 22:04:14

Det kalles inn til årsmøte i Lade skoles musikkorps

Tirsdag 27. oktober kl 2015 på korpsrommet.

Saksliste:

1. Konstituering

2. Godkjenning av årsmeldingen

3. Godkjenning av regnskapet

4. Budsjett (til orientering)

5. Valg

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene til øvrige saker for behandling på årsmøtet.

Etter årsmøtet vil vi (leder og dirigent) gi litt info om Trøndersk Mesterskap. Vi vurderer å melde på hovedkorpset i år hvis musikantene ønsker det sterkt nok. Dette krever at vi stiller godt forberedt på konkurransedagen 31. januar 2010, og at vi prioriterer øving og samspill i desember og januar.

Vel møtt!

  • Kommentarer(0)//www.ladeskolekorps.no/#post38