Nyheter

Nyheter

Om Lade skoles musikkorps

Lade Skoles Musikkorps har siden stiftelsen i 1954 gitt hundrevis av barn og unge en meningsfull og utviklende fritidsaktivitet - til stor glede for lokalmiljøet på Lade som har kunnet oppleve de unge musikantene skape stemning i bydelen.Vi har hovedkorps, juniorer og aspiranter, dusk og drill. Instrument-opplæring og drill fra 3. klasse og dusk fra 1. klasse. Vi spiller marsjer til 17. mai, og har et stort repertoar av annen musikk. Alle som skal spille et instrument må søke opptak ved Trondheim Musikk- og kulturskole. Vi er behjelpelig med dette. Individuell undervisning én gang i uka med lærer fra TKMK, og felles øving hver tirsdag.

Oppdatert semesterplan 3.3.2010

Viktig InformasjonOpprettet av Dag Økland 03 mars, 2010 23:33:19

Legg merke til følgende endringer i semesterplanen:

- Aspirant- og juniorseminaret er utsatt til april. Nærmere info vil bli sendt ut når dato er fastsatt.

- Foreldrefest på Sponhuset 9/4.

- Marsjseminaret er flyttet til 25/4.

- Konsertdato i Lade kirke 6/6 er bekreftet.

- Korpsturen er fastsatt. Det blir "This is it" i Buvika 18-20/6. Vi er klar over at det kolliderer med Korsvikaspillet, så vi får tåle at vi kommer til å mangle noen korpsmedlemmer denne helgen.

- Vi har innført en duskeforeldrevakt (feltet DV ytterst til høyre på planen). De aktuelle duskeforeldrene vet hva kodene betyr.

  • Kommentarer(0)//www.ladeskolekorps.no/#post42